Altres epi's

  • Faixes
  • Genolleres
  • Canelleres
  • Turmelleres
  • Cinturons i acessoris per a encofradors
  • Casc d'obra
  • Pantalles de soldadura
  • Pantalles anticops
  • Arnesos i línies de vida