Protecció respiratòria

  • Protecció per pols no nocives.
  • Protecció per pols tòxiques.
  • Protecció per gasos no tòxics
  • Protecció per aerosols i pols tòxiques

 

* Normativa Europea de les proteccions respiratòries *

 

EN149 Mascara autofiltrants de protecció contra partícul·les.

EN405 Mascara autofiltrants amb vàlvula de protecció contra gasos o gassos i partícul·les.

EN140 Semimascara.

EN136 Mascara.

EN141 Filtres contra gassos i filtres mixtes.

EN146 Dispositius filtrants contra partícul·les de ventil·lació assistida.

Informació addicional

  • mascareta FFP1 ref. PVR_101
  • mascareta FFP1 valvula ref.PVR_102
  • mascareta FFP2 valvula ref. PVR_103
  • mascareta FF3 ref. 3M_9936
  • mascareta FFP3 ref. 3M_8835
  • mascareta FFP3 ref. 3M_9332