Eina elèctrica

 • Amoladores
 • Aspiradors
 • Atornilladores
 • Compressors d'aire
 • Decapadors
 • Elevadors
 • Formigoneres
 • Fresadores
 • Grups electrògens
 • Hidronetejadores
 • Ingletadores
 • Màquines d'aigua
 • Martells perforadors i demolidors
 • Mesuradors de distàncies
 • Multieines
 • Nivells làser
 • Pistoles de silicona calenta
 • Pulidores
 • Serres de calar, circulars i sable
 • Soldadors
 • Trepants
 • Taules de treball
 • Tronçadores
 • Altres
 • TALADRE PSR SELECT
 • MEDIDOR DE DISTANCIES DLE50
 • MEDIDOR DE DISTANCIES GLM80
 • ATORNILLADOR GSR 3,6V_LI
 • TALADRE GSR 12_2
 • TALADRE GSR 14,4V
 • TALADRE GBS 14,4V
 • TALADRE 18VE_2
 • TALADRE GBS 18V_3,Ah
 • MARTELL BATERIA GBH_18V_LI
 • ATORNILLADOR DCD740C1
 • TALADRE BATERIA DCD985L2
 • D21520
 • D25123K
 • D25899
 • D25901
 • D25941
 • D25980
 • DW274
 • D26414
 • DC385KB
 • DW311K
 • D25980
 • D26420